గ్రామ సచివాలయాల కోసం 2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

పట్టణ స్వయం సహాయక బృందాల కోసం2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *