నేషనల్‌ హార్టీకల్చర్‌ మిషన్‌ కు 2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

ప్రతిభ స్కాలర్‌షిప్స్‌ కోసం 2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్‌ మీడియం కోసం 2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment