జగనన్న విద్యాకానుక కోసం 2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ ప్రకారం ఆర్థిక లోటు దాదాపుగా ఎన్ని కోట్లు?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ ప్రకారం రెవెన్యూ లోటు దాదాపుగా ఎన్ని కోట్లు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment