ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ ప్రకారం మూలధన వ్యయం ?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో సవరించిన అంచనాల ప్రకారం రెవెన్యూ వ్యయం ఎంత?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో నేషనల్‌ హెల్త్‌ మిషన్‌ కోసం ఎన్ని కోట్లు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment