ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో డాక్టర్‌ వైఎస్సార్‌ ఆరోగ్యశ్రీ కోసం ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో రవాణా రంగానికి ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో సాగునీటి పారుదల శాఖకు ఎంత కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment