ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో గ్రామీణాభివృద్ధికి ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో ఎస్సీ, ఎస్టీ గృహాల ఉచిత విద్యుత్‌కు ఎన్ని కోట్లు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో 104, 108 వాహన సేవలకు ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment