ఆర్థిక రంగానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

పౌరసరఫరాల శాఖకు ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

మున్సిపల్‌ పట్టణాభివృద్ధి శాఖలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *