2019-20 ఖరీఫ్ సీజన్ కి గాను ధాన్యం సేకరణకు మిల్లర్ల నుండి తీసుకునే బ్యాంకు గ్యారంటీ నిష్పత్తిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా సవరించింది

Correct! Wrong!

ఇస్రో ఇటీవల ప్రయోగించిన జీశాట్ -30 ఉపగ్రహం యొక్క బరువు ఎంత?

Correct! Wrong!

AP లోని ప్రాథమిక పాఠశాలలు మరియు గ్రామీణ ఆరోగ్య కేంద్రాల అభివృద్ధి నిమిత్తం NABARD ఎన్ని కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేసింది?

Correct! Wrong!

Leave a Comment