భారత CBI జాయింట్ డైరెక్టర్ గా ఎవరు నియమితులయ్యారు?

Correct! Wrong!

2019 లో జరిగిన సరస్వతి సమ్మాన్ పురస్కారాలకు ఎంపికైన పుస్తకం’ చెక్ బుక్’ ఏ భాషలో రచించబడింది?

Correct! Wrong!

ప్రాణాంతకమైన ఏబోలా వైరస్ను తొలిసారి ఈ దేశంలో గుర్తించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment