ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్ ను భారత్ ఎన్ని మ్యాచ్ ల తేడాతో సిరిస్ ను కైవసం చేసుకొనింది?

Correct! Wrong!

DRDO శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగించిన K4 బాలిస్టిక్ క్షిపని ఎక్కడ నుంచి ప్రయోగించారు?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డిస్కామ్ ల లో విలీనం చేయనున్న రెస్కోలు అంటే ఏమిటి?

Correct! Wrong!

Leave a Comment