బ్రిటన్ రాచ కుటుంబానికి ఇప్పటివరకు రాచరికపు నిధులు గా ఖజానా నుంచి ఎంత సొమ్ము అందుతుంది

Correct! Wrong!

ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (WEF) 50వ వార్షిక సదస్సును ఎక్కడ నిర్వహించనున్నారు

Correct! Wrong!

కె.కె లుట్రా స్మారక నమూనా న్యాయస్థానం 2020 పురస్కారం అందుకున్న నేషనల్ లా యూనివర్సిటీ జుడిషియల్ అకాడమీ ఏ రాష్ట్రానికి చెందినది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *