ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ లో సర్వీస్ రూల్స్ ను ఆమోదించే క్రమంలో ఎల్ టి సి నిబంధనల్ని ప్రకటించడం జరిగింది. అయితే ఈ ఎల్ టి సి అనేది ఏమిటి .

Correct! Wrong!

టాటా బొంబాయి మారథాన్ లోని హాఫ్ మారథాన్ లో భాగంగా ఎన్ని కిలోమీటర్ల రన్ చేశారు? 26 km

Correct! Wrong!

ఇటీవల మరణించిన ప్రముఖ శాస్త్రీయ సంగీత విద్వాంసురాలు అయినా సునందా patnaik 2010లో జాతీయ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో ఏ లఘు చిత్రం కు ఉత్తమ లఘు చిత్రం అవార్డు లభించింది

Correct! Wrong!

Leave a Comment