2011 గణాంకాల ప్రకారం అధిక జనాభా పరంగా ముంబై, ఢిల్లీ తర్వాత స్థానం పొందిన నగరం ఏది?

Correct! Wrong!

ఇటీవల నేషనల్ క్రైమ్ రికార్‌‌డ బ్యూరో అభిప్రాయంలో 2016లో అధికంగా రైతు ఆత్మహత్యలు కింది ఏ రాష్ట్రంలో సంభవించాయి?

Correct! Wrong!

మెకిన్సే నివేదిక ప్రకారం భారత్ పట్టణ జనాభా 2030 నాటికి ఎంతగా ఉంటుందని అంచనా?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *