2011 గణాంకాల ప్రకారం భారత్ మొత్తం జనాభాలో పట్టణ జనాభా?

Correct! Wrong!

కింది వాటిలో పట్టణాభివృద్ధికి సంబంధించిన పథకం కానిది ఏది?

Correct! Wrong!

2019-20 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖకు కేటాయించిన మొత్తం?

Correct! Wrong!

భారత్‌లో నగరాల మున్సిపల్ రాబడులు జీడీపీలో ఎంత శాతం?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *