2019–20లో భారత ఆర్థిక వృద్ధిని యూఎన్‌సీటీఏడీ ఎంతగా అంచనా వేసింది?

Correct! Wrong!

కింది ఏ అవస్థాపనా పరిశ్రమ ఉత్పత్తి వృద్ధి 2019 అక్టోబర్‌లో అధికంగా నమోదైంది?

Correct! Wrong!

2019–20 రెండో త్రైమాసికం (జూలై–సెప్టెంబర్‌)లో జి.డి.పి. వృద్ధి ఎంతగా నమోదైంది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *