2019–20 మొదటి త్రైమాసికంతో పోల్చినప్పుడు రెండో త్రైమాసికానికి సంబంధించి సరికానిది ఏది?

Correct! Wrong!

ఆర్థిక విధానాల్లో మార్పులు ఆర్థిక వ్యవస్థ పురోగమనానికి దోహదపడవని ఇటీవల వ్యాఖ్యానించింది ఎవరు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment