భారత రాజ్యాంగం లో అత్యధిక భాగం ఏ సంవత్సరంలోని భారత ప్రభుత్వం చట్టం నుండి స్వీకరించింరూ

Correct! Wrong!

భారత రాజ్యాంగం లోని ఎక్కువ భాగం ఏ దేశ రాజ్యాంగం నుండి తీసుకొనబడింది

Correct! Wrong!

ప్రముఖ వ్యాపార దిగ్గజం అయినా "వేణు శ్రీనివాసన్ "కు భారత ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ ప్రకటించింది. ఈయన ఏ సంస్థ యొక్క సీఈఓ గా పని చేస్తున్నారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment