గణతంత్ర దినోత్సవం లో ఈ సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించిన పోలీస్ క్యాడర్లో ఎంతమందికి రాష్ట్రపతి విశిష్ట సేవా పతకం లభించింది?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిసెంబర్ 23 2019 నాటికి రాష్ట్రంలో ఎంతమంది ఓటర్లు నమోదైనట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలిపారు?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గ్రామ సచివాలయం లో ఎన్ని పౌర సేవలను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది

Correct! Wrong!

Leave a Comment