ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రముఖ రంగస్థల నటుడు" యడ్ల గోపాలరావు" కు ప్రతిష్టాత్మక పద్మశ్రీ పురస్కారం లభించింది ఈయన ఏ జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తి

Correct! Wrong!

ఇటీవల విడుదల చేసిన పద్మ అవార్డుల్లో మరణాంతరం పద్మవిభూషణ్ పొందిన వ్యక్తి ఎవరు?

Correct! Wrong!

ప్రఖ్యాత గాయకుడు చంన్నూ లాల్ మిశ్రాకు భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం" పద్మ విభూషణ్ పద్మ విభూషణ్ ను ప్రకటించింది" ను ప్రకటించింది అయితే ఇతను ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *