ఏపీ లోని 25 లోక్ సభ నియోజకవర్గాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్న నైపుణ్య అభివృద్ధి విశ్వవిద్యాలయాలకు మూలధనంగా ఎన్ని కోట్లు అవసరం కానుంది

Correct! Wrong!

పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో మొత్తం 45 బిల్లులు ఆమోదం పొందానున్నాయి. అయితే వీటిలో పాత బిల్లులు మరియు కొత్త బిల్లులో ఎన్నో కింద ఇచ్చిన వాటిలో గుర్తించండి

Correct! Wrong!

Leave a Comment