ఏపీలోని రజకులు, నాయి బ్రాహ్మణులు, టైలర్ కు సంవత్సరానికి 10 వేల రూపాయల చొప్పున ఐదు సంవత్సరాల పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించనుంది. అయితే ప్రభుత్వం నూతనంగా ఈ పథకానికి ఏమని పేరు పెట్టింది?

Correct! Wrong!

ఏపీలో వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక పథకం కింద కొత్తగా పింఛన్ల పంపిణీ ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ప్రారంభమైంది. అయితే ఈ పెన్షన్ల అర్హత వయసు ఎంత నుంచి ఎంతకు తగ్గించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *