ఏపీలో అగ్రి ల్యాబ్ ఏర్పాటుకు నాబార్డు ఎంత రుణం మంజూరు చేసింది?

Correct! Wrong!

2018 -19 సంవత్సరంలో భారతీయ రైల్వేల ద్వారా జరిగిన సరుకు రవాణా(టన్నుల్లో ) వివరాలు కింద ఇవ్వటం జరిగింది. వాటిలో సరైన దానిని గుర్తించండి?

Correct! Wrong!

Leave a Comment