భారత కేంద్ర ఆర్థిక సర్వే రూపకర్త ఎవరు?

Correct! Wrong!

ప్రపంచంలో చిత్తడినేలల దినోత్సవాన్ని తొలిసారి ఎప్పుడు జరిపారు?

Correct! Wrong!

IBM CEO గా అరవింద్ కృష్ణ ఎంపికయ్యారు అయితే ఈయన ఇండియా లోని ఎ ఐఐటీ నుంచి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ పట్టా పొందారు

Correct! Wrong!

Leave a Comment