కరోనా వైరస్ ప్రభావం వల్ల చైనా నుంచి తీసుకొస్తున్న భారతీయుల కోసం భారత సైన్యం" మానేసర్లో" ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఐతే ఈ పర్యవేక్షణ కేంద్రం ఎ రాష్ట్రము లో ఉంది

Correct! Wrong!

తొలిసారిగా భారత్లో కరోనా వైరస్ కేరళలో చైనా నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులో కనిపించింది అయితే ఆ విద్యార్థి కేరళలోని ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వాడు?

Correct! Wrong!

ఆలీబాబా వ్యవస్థాపకుడు అయినా జాక్ మా కరోనా వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధికి ఎన్ని మిలియన్ డాలర్లని విరాళం గా ప్రకటించాడు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *