జనవరి 31న ప్రారంభమైన పార్లమెంటు సమావేశాలు రెండు విడతలుగా కొనసాగనున్నాయి. తొలిదశ జనవరి 31 నుంచి ఫిబ్రవరి 11 వరకు జరగనుండగా రెండవ దశ సమావేశాలు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు నిర్వహించనున్నారు?

Correct! Wrong!

కింద పేర్కొన్న కేసు /కేసులు/ వివాదాల్లో" ప్రవేశిక" కు సంబంధించిన వివాదాన్ని గుర్తించండి?

Correct! Wrong!

ఆకర్షణీయ నగరాల సదస్సులో జాతీయ ఉత్తమ స్మార్ట్ సిటీ అవార్డు దక్కించుకున్న నగరం ఏది? .

Correct! Wrong!

Leave a Comment