అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి ప్రస్తుత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరు?

Correct! Wrong!

ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ 26 కొత్త భారతీయ ఆంగ్ల పదాలను నిఘంటువులు చేర్చింది క్రింది వాటిలో ఆ పదాలు ఏమిటో గుర్తించండి a. ఆధార్ b. డబ్బా c. కుర్తా d. పంజాబీ

Correct! Wrong!

ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టబోయే బడ్జెట్లో ప్రైవేటు ఉద్యోగస్తుల కనీస పెన్షన్ ను ఎన్ని వేల నుంచి ఎన్ని వేల రూపాయలకి పెంచనుంది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *