పాన్ కార్డ్ మరియు ఆధార్ ఇవ్వని ఉద్యోగస్తుల కి ఎంత శాతం మూల వేతనం వద్ద భారత ఆదాయ పన్ను శాఖ పన్ను కోత పెట్టాలని నిర్ణయించింది?

Correct! Wrong!

ఏ దేశ శాస్త్రవేత్తలు మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం నాటి'' మమ్మీ'' వాయిస్ ను త్రీడీ ప్రింటింగ్ సహాయంతో రూపొందించారు?

Correct! Wrong!

ITAT ఇన్కమ్ టాక్స్ అప్పిలేట్ సిగ్నల్ 79వ వ్యవస్థాపన దినోత్సవం ఇటీవల భారతదేశంలోని ఏ నగరంలో జరిగింది

Correct! Wrong!

Leave a Comment